Nijmegen

Pontanusstraat 16  
6524 HE   Nijmegen

Instituut Tenniselleboog
 Nijmegen

024-3229265 / 06-28826773

Haarlem

Waarderweg 19
2031 BN  Haarlem