Therapie / Behandeling

Home » Therapie / Behandeling

tenniselleboog pijnBelangrijk om te weten: U kunt alle activiteiten blijven doen, werk, hobby’s en ook sporten (tennis of golf).  Het is niet zo dat evt. pijnklachten tijdens activiteiten betekent dat de aandoening hierdoor achteruit gaat. Integendeel, het is aangetoond dat activiteiten van de spieren en pezen deze juist versterken en dat de klachten sneller zullen verdwijnen. Laat u niks wijs maken, de peesirritatie is beter af met bewegen.

 

 

Wat te doen bij peesaandoeningen hangt af van de fase waarin het peesprobleem zich bevindt en hangt af van de ernst van het probleem.
1. acute fase: vaak heftige pijn, belasting is amper mogelijk. De meeste mensen met een tennisarm hebben deze fase in het begin van de tennisarmkrachten. In deze fase zal men de belasting aanzienlijk moeten verminderen. De zgn. reactieve tendinopathie moet even tot rust komen. Wel moet er bewogen worden en enige belasting is aan te raden. Voor deze fase geldt relatieve rust
2. subacute fase: de ergste pijn is voorbij. In deze fase is grotere belasting (vnl. excentrisch) met lage snelheid de aan te raden strategie. Dat klinkt voor u misschien ongeloofwaardig, toch zijn er momenteel onderzoeken die uitwijzen dat trage bewegingen met grote belasting de genezing in deze fase aanzienlijk bevordert. We weten ook dat grote belasting de neovascularisatie doet verdwijnen en dat de pijn zal verminderen. In een later stadium, als de pees al redelijk hersteld is kunnen snelle (high speed) belaste bewegingen toegevoegd worden.
3. degeneratieve fase: de pijn blijft zeuren, sommige handelingen blijven pijnlijk en u komt er maar niet vanaf. In deze fase is het belangrijk om het peesgebied te stimuleren d.m.v. fricties, belasting, warmte, ijs, massage etc.. Het peesgebied moet als het ware wakker worden geschud. Opbouw moet geleidelijk gebeuren en zal afhankelijk zijn van de pijn, het herstel na belasting en motivatie van de patiënt.
pees-fibrose - therapie
De meeste tennisellebogen die bij de therapeut belanden zijn “chronisch”. Chronische letsels zijn letsels waarvan de pathologie en symptomen blijven bestaan ondanks allerlei interventies zoals rust, therapie of medicijnen. (dat wil overigens niet zeggen dat u niet genezen kunt.) Er zijn vaak veel factoren aan te wijzen die bijdragen aan het ontstaan van deze situatie. Waarschijnlijk doordat niet de juiste therapie (kennis ontbreekt) wordt toegepast en/of daardoor het gedrag van de patiënt ook niet is afgestemd op het letsel (verkeerde instructies). Andere oorzaken voor het ontstaan van chronische peesletsels zijn: verwaarlozing of bagatellisering van het echte probleem,  onvoldoende tijd uittrekken voor de revalidatie en soms omdat enkel en alleen de behandeling gericht wordt op de symptomen en niet op de achterliggende oorzaak.
De therapie die we toepassen wordt enkel en alleen met de handen uitgevoerd. Onze therapie komt het meest overeen met zgn. “myofascial stretch / distraction / release techniques” en technieken die gebruikt worden bij het zgn. “fascial distorion model”. Wij gebruiken geen apparatuur of andere hulpmiddelen. De therapie wordt uitgevoerd door fysiotherapeuten (osteopathie gestudeerde). Zij hebben zich de afgelopen 30 jaren gespecialiseerd op het gebied van de tenniselleboog , golfarm en andere peesaandoeningen.

Wat wordt er behandeld?
De behandeling kan nogal eens verschillen en hangt samen met de ernst van de klacht en de manier waarop de klacht zich presenteert. Een tenniselleboog met flinke bewegingsbeperkingen in het gewricht zelf dient meer aandacht te krijgen en de therapie zal daarom wat uitgebreider zijn. De behandeling richt zich doorgaans op het volgende:
1. spieren en hun pezen
2. gewrichten
3. kapsel

Doel van de therapie
Het uiteindelijke doel is u van de pijnklachten af te helpen.
Dit kan worden bereikt door ervoor te zorgen dat gewrichten weer hun normale beweeglijkheid terug krijgen, dat spieren hun hoge tonus verliezen en dat de voortdurende trekkracht op de pees(aanhechting) wordt genormaliseerd. Tevens moeten de op afstand gelegen storende factoren ook behandeld worden. (denk hierbij aan schoudergordel, pols en soms borst-hals gebied) Als aan al deze elementen is voldaan zal de tennisarm verdwijnen.

Wat bieden we meer dan andere therapeuten?
Het grootste verschil van ons instituut met andere therapeuten is dat wij een zeer ruime ervaring hebben in het behandelen van tennisarmkrachten. De gemiddelde fysiotherapeut krijgt waarschijnlijk 10 tennisarm-klachten per jaar op zijn behandeltafel. Wij hebben dat aantal in een ochtend. De technieken (met de handen uitgevoerd) die we toepassen zijn niet voor iedereen weggelegd en vereist nou eenmaal veel ervaring en de nodige anatomische kennis. De ene tennisarm is de andere niet en dus zal soms de “trukendoos” open moeten om toch een goed resultaat te krijgen. Gelukkig zijn we inmiddels redelijk in staat om de prognose van de therapie/genezing te kunnen inschatten, en dat kan betekenen dat het meestal snel goed gaat, maar soms ook wat tegenzit. Niet iedereen geneest op dezelfde wijze of met dezelfde snelheid. (bv: mensen die veel roken genezen langzamer). Het gemiddeld aantal behandeling ligt op 3 a 5 behandelingen.
En op de vraag of we iedereen er vanaf kunnen helpen is het antwoord : Nee, maar wel heel veel. Een aantal patiënten per jaar heeft weinig tot geen succes bij onze behandeling, waarom is niet altijd duidelijk, maar als iemand in een stressvolle situatie verkeerd of ongezonde leefgewoontes heeft kan de behandeling soms niet aanslaan. Wij geven dus geen garantie op de behandeling, zoals andere websites dat zonder blikken of blozen doen.  Laat u niks wijs maken, therapie is mensenwerk en zal nooit een 100% score geven. Wel kunt u van ons verwachten dat we ons uiterste best zullen doen om u van uw pijnklachten af te helpen en die kans is zeer groot (95%).

Hoe ziet de behandeling eruit?
U wordt na een kort onderzoek direct, tijdens de eerste sessie, behandeld door een therapeut. Deze zal daar waar nodig de gewrichten losmaken en vervolgens de spieren in de onderarm behandelen. De techniek die daarvoor gebruikt wordt is sterk afwijkend van die van andere (fysio)therapeuten. De techniek is diep en indringend, dit om gefibroseerd weefsel los te maken. De therapie is enkele minuten gevoelig (tot pijnlijk). De onderarm is na de behandeling rood en er kan een zwelling ontstaan. Deze is na 2 dagen weer zo goed als verdwenen. Na een week volgt de 2e behandeling.

Voor de pees is het van belang dat er regelmatig grote belastingen worden verwerkt. De pees wordt hierdoor sterker en de peesvezels zullen zich beter positioneren. De pees “leeft” van grote piekbelastingen (voorwaarde daarbij is dat er ook voldoende hersteltijd is). Daarnaast is bekend dat grote inspanning (grote gecontroleerde belasting) gevolgd wordt door een goede ontspanning (hersteltijd) van de spier. Langdurige lichte aanspanning geeft een slechte ontspanning en zelfs op den duur weefselverandering (fibrose).
De tennisarm moet anders benaderd worden. Rusten, immobilisatie of ontzien is niet de manier om een pees sterker te krijgen. Regelmatige grote verschillende belastingen zijn wel de oplossing. Use it or lose it. Dat lijkt tegenstrijdig met wat u waarschijnlijk vaak hoort vanuit uw omgeving, uw arts of specialist, maar bedenk wel; chronische tennisarmen blijven terugkeren ook na langere periodes van rust. De belasting die u vraagt van pezen bepaalt uiteindelijk ook voor een groot deel de structuur van deze pezen. Geen belasting of onderbelasting geeft een waardeloze peesstructuur. Regelmatige grotere belasting geeft een goede gezonde peesstructuur. Dit is al bij vele wetenschappelijke onderzoeken gebleken en er is volgens ons dan ook geen andere oplossing. Heeft u een tennisarm, ga er dan niet te voorzichtig mee om. Vergroot de belasting en probeer stukje bij beetje toch door de pijngrens heen te gaan. Na grote inspanning is voldoende hersteltijd van wezenlijk belang (24 tot 48 uur). Als de peesstructuur behouden blijft zal dat later alleen maar in uw voordeel zijn. De kans op genezing zal groter zijn en sneller plaatsvinden als u daaraan meewerkt. De rest proberen wij voor u te doen.

Snelheid van genezen.
Peesproblemen genezen over het algemeen maar langzaam. Hun metabolisme is langzaam en ze passen zich maar langzaam aan wanneer men ze prikkelt / stimuleert. Om verandering te krijgen zal de prikkel langdurig met regelmaat moeten worden volgehouden. Peesgenezing duurt doorgaans wat langer. Om tot een goede kwalitatief sterke pees te komen zal voldoende en met regelmaat getraind moeten worden. U zult dus enkele weken de belasting moeten volhouden en niet te snel te berusten in de geboekte vooruitgang. De therapie die wij toepassen heeft na ongeveer 6 weken voldoende effect om de dagelijkse belasting zonder problemen te kunnen volhouden. De pijn zal voor het overgrote deel verdwenen zijn. Het is van belang voor behoud en verdere versteviging van de pees om deze met regelmaat te belasten gedurende enige tijd erna.

Het is een misverstand dat pezen slecht zijn doorbloed. Er is door o.a. dr JC Guimbarteau aangetoond dat de doorbloeding van pezen door een effectief en ingenieus arterieel systeem mogelijk wordt gemaakt. Zie video hieronder.

Een goede genezing van peesweefsel hangt o.a. af van goed uitgebalanceerde voeding, voldoende rust (slaaptijd), zo min mogelijk stress, en de nodige belasting. Roken verhoogt de aanmaak van vrije radicalen en vertraagt de genezing aanzienlijk. Iemand die relaxed, in balans is en in de herstelmodus zit zal makkelijk genezen en snel van de pijnklachten af zijn. Zorg voor voldoende beweging en probeer , voor u, ongewone zware belasting te voorkomen.

Patiënten met een tenniselleboog genezen niet allemaal in dezelfde tijd, niet allemaal volgens een vast patroon en een enkeling zal niet volledig genezen. De therapie blijft mensenwerk en er zijn vele factoren in het dagelijks leven die een tenniselleboog kunnen beïnvloeden. Gemiddeld hebben we maar 3 á 4 behandelingen nodig. De Kosten zijn 60,00 Euro per behandeling. (let op: afspraken niet 24 uren van te voren afgezegd kunnen worden doorberekend)
Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan
Hieronder ziet u dat pezen een geavanceerd doorbloedingssysteem hebben

error: niet mogelijk
Scroll naar boven